Avmystifiera ljumskbråckssymtom hos kvinnor: exponera den dolda verkligheten

Även om ljumskbråck vanligtvis anses påverka män, är det viktigt att komma ihåg att kvinnor också kan få dem. Kvinnor är mindre benägna än män att utveckla ljumskbråck, men de kan fortfarande hända av en mängd olika anledningar. Tecken och symtom på ljumskbråck hos kvinnor kommer att behandlas i denna text.

När vävnader eller organ sticker ut genom en svag punkt i bukväggen, är det känt som ett ljumskbråck hos kvinnor. Vanligtvis bildas denna typ av bråck i inguinalkanalen, en passage som inrymmer spermasträngen hos män och det runda ligamentet i livmodern hos kvinnor. Den ena eller båda hornens sidor kan vara påverkade av bråcket.

Kvinnor med ljumskbråck upplever vanligtvis följande symtom:

  1. Ett av de viktigaste tecknen på ett ljumskbråck är närvaron av en synlig utbuktning i buken. När du står, hostar eller anstränger dig kan utbuktningen vara mer märkbar och när du ligger ner kan den försvinna. Det kan också påverkas av tryck eller tunghet.

  1. Kvinnor som har ett ljumskbråck kan känna smärta eller obehag. Smärtan kan bli mer intensiv vid fysisk ansträngning, lyft av stora föremål eller långvarigt stående. Det drabbade området kan också värka eller göra ont när du hostar eller nyser.

  1. En värkande eller brännande känsla i buken som också kan sprida sig till nedre delen av buken eller insidan av låret är något som vissa kvinnor rapporterar att de upplever. När bråcket växer eller blir mer instängt kan detta obehag, som kan vara sporadiskt eller pågående, förvärras.

  1. Ljumskbråck kan resultera i svullnad och ömhet i närheten av det drabbade området. Efter fysisk aktivitet eller på natten kan svullnaden vara lättare att se. Om du rör vid området kan det kännas känsligt.

  1. Kräkningar eller illamående: Ett ljumskbråck orsakar ibland gastrointestinala symtom som illamående eller kräkningar. Detta kan hända om en del av tarmen kilar in i bråcket och blockerar tarmen. Sök omedelbar medicinsk hjälp om du ofta upplever illamående, kräkningar eller svårigheter att släppa ut gas eller gå på toaletten.

Men inte alla kvinnor med ljumskbråck kommer att uppleva vart och ett av dessa tecken och symtom. Symptom vid ljumsbråck för kvinnor kan vara asymtomatiska eller bara orsaka mindre symtom hos vissa kvinnor. Det rekommenderas dock att tala med en vårdgivare för en exakt diagnos och rekommenderad handling om du känner något obehag eller ser en utbuktning i magområdet.

Sammanfattningsvis kan kvinnor också uppleva ljumskbråck, även om män tenderar att uppleva dem oftare. Kvinnor kan uppleva en uttalad utbuktning, smärta, obehag, en brännande eller värkande känsla, svullnad eller ömhet, och i vissa fall gastrointestinala symtom som illamående eller kräkningar. Det är avgörande att uppsöka läkare om du tror att du kan ha ett ljumskbråck så att du kan få en korrekt diagnos och gå igenom dina behandlingsalternativ.

Kvinnor kan som sagt uppleva ljumskbråck mindre ofta, men de är fortfarande möjliga. För tidig upptäckt och lämplig behandling är det viktigt att förstå symtomen. Lär dig symtomen, som kan inkludera utbuktningar, smärta, obehag och mer. Skaffa dig kunskap och ta hand om din hälsa.